Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13370
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal performance of buildings - Heat transfer via the ground - Calculation methods
Třídicí znak:730559
Schválena:10.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Platnost ukončena:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2860 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama