Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN 73 0540-3
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal protection of buildings - Part 3: Design value quantities
Třídicí znak:730540
Schválena:11.11.2005
Vydána:1.11.2005
Účinnost od:1.12.2005
Počet stran:96
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:954 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


Související články:
Návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti – možnosti postupu výpočtu a stanovení (12.8.2013)

 
 
Reklama