Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 1901
Navrhování střech - Základní ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Designing of roofs - Basic provisions
Třídicí znak:731901
Schválena:25.1.2011
Vydána:1.2.2011
Účinnost od:1.3.2011
Platnost bude ukončena:1.11.2020
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:546 kB
Změny:*Z1 5.13 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2013
Věstník:5/2013
Účinnost od:1.6.2013
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:260 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama