Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 9288
Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation - Heat transfer by radiation - Physical quantites and definitions(ISO 9288:1989)
Třídicí znak:730555
Schválena:19.3.1998
Vydána:1.8.1998
Účinnost od:1.9.1998
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 9288:1996, ISO 9288:1989
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:158 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama