Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15978
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
Třídicí znak:730902
Schválena:30.10.2012
Vydána:1.11.2012
Účinnost od:1.12.2012
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3700 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama