Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15927-1
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrothermal performance of building - Calculation and presentation of climatic dat - Part 1: Monthly and annual means of single meteorological elements
Třídicí znak:730315
Schválena:1.7.2004
Vydána:1.7.2004
Účinnost od:1.8.2004
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 15927-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:394 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama