Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 5120
Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Boiler houses with the capacity of 3,5 MW and more. Common provisions
Třídicí znak:735120
Schválena:13.10.1986
Účinnost od:1.9.1987
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1952 kB
Změny:*1 12.94 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: 1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.1994
Věstník:12/1994
Účinnost od:1.12.1994
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:1115 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama