Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A
National annex - Eurocode 3: Design of steel Structures - Part 4-2: Tanks

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-2: Tanks
Třídicí znak:731442
Schválena:31.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:188 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama