Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 12006-3
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for objectoriented information
Třídicí znak:730101
Schválena:14.8.2017
Vydána:1.10.2017
Účinnost od:1.11.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1620 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama