Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13501-6 ed. 2
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň silových, řídicích a komunikačních kabelů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on power, control and communication cables
Poznámka:S účinností od 2020-09-30 se nahrazuje ČSN EN 13501-6 (73 0860) z května 2018, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:730860
Schválena:7.11.2019
Vydána:1.12.2019
Účinnost od:1.1.2020
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:373 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama