Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15810
Grafické značky pro použití na integrovaných automatizačních zařízeních budov

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Graphical symbols for use on integrated building automation equipment
Třídicí znak:738501
Schválena:21.3.2014
Vydána:1.4.2014
Účinnost od:1.5.2014
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2226 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama