Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0580-2
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Daylighting in buildings - Part 2: Daylighting in Residential Buildings
Třídicí znak:730580
Schválena:22.5.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:123 kB
Opravy:*1 10.14 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 8.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2014
Věstník:10/2014
Účinnost od:1.11.2014
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:113 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2019
Věstník:8/2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:150 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama