Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13321-2
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 2: Komunikace KNXnet/IP

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Home and Building Electronic Systems - Part 2: KNXnet/IP Communication
Třídicí znak:738511
Schválena:30.1.2013
Vydána:1.3.2013
Účinnost od:1.4.2013
Platnost ukončena:1.9.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:174
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2950 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama