Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14081-1
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 1: General requirements
Poznámka:S účinností od 2017-11-30 se nahrazují ČSN EN 14081-1+A1 (73 2823) ze srpna 2011 a ČSN EN 14081-4 (73 2823) z prosince 2009, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:732823
Schválena:20.6.2016
Vydána:1.8.2016
Účinnost od:1.9.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama