Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 3050
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Earth works. General requirements
Poznámka:Část této normy nahrazuje ČSN EN 1610 (4/99)
Třídicí znak:733050
Schválena:11.8.1986
Účinnost od:1.9.1987
Platnost ukončena:1.3.2010
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:3026 kB
Změny:*a 5.91, *2 4.99 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.1991
Věstník:5/1991
Účinnost od:1.7.1991
Počet stran:2
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:768 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.1999
Věstník:4/1999
Účinnost od:1.5.1999
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:53 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama