Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15882-4
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended applications of results from fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals
Třídicí znak:730856
Schválena:22.10.2012
Vydána:1.11.2012
Účinnost od:1.12.2012
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:291 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama