Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 17079
Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Design of fastenings for use in concrete - Redundant non-structural systems
Třídicí znak:731225
Schválena:18.3.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:886 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama