Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13084-1
Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Free-standing chimneys - Part 1: General requirements
Poznámka:Oprava 1 z 2007.04 mění název. Původní název normy : Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:734220
Schválena:30.1.2003
Vydána:1.2.2003
Účinnost od:1.3.2003
Platnost ukončena:1.10.2007
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13084-1:2000, EN 13084-1/AC:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:471 kB
Opravy:*1 4.07 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.4.2007
Věstník:4/2007
Účinnost od:1.5.2007
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:103 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama