Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1996-3
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Třídicí znak:731101
Schválena:23.10.2007
Vydána:1.11.2007
Účinnost od:1.12.2007
Počet stran:44
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1996-3:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:456 kB
Opravy:*1 10.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2010
Věstník:10/2010
Účinnost od:1.11.2010
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:110 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.6.2008
Věstník:6/2008
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.12.2011
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:130 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama