Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1998-6 NA ed. A
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Třídicí znak:730036
Schválena:24.11.2011
Vydána:1.12.2011
Účinnost od:1.1.2012
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:170 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama