Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15725
Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application reports on the fire performance of construction products and building elements
Třídicí znak:730866
Schválena:15.11.2010
Vydána:1.12.2010
Účinnost od:1.1.2011
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1490 kB
Opravy:*1 3.12 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.3.2012
Věstník:3/2012
Účinnost od:1.4.2012
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:99 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama