Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12274-8
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posouzení

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Slurry surfacing - Test methods - Part 8: Visual assessment of defects
Třídicí znak:736163
Schválena:26.1.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.11.2006
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12274-8:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6300 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama