Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15255
Tepelné chování budov - Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti - Obecná kritéria a validační postupy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Energy performance of buildings - Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures
Třídicí znak:730323
Schválena:25.1.2008
Vydána:1.3.2008
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.4.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:810 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama