Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15927-6
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 6: Accumulated temperature differences (degree days)
Třídicí znak:730315
Schválena:20.2.2013
Vydána:1.3.2013
Účinnost od:1.4.2013
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:487 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama