Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13286-48
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 48: Test method for the determination of degree of pulverisation
Třídicí znak:736185
Schválena:18.4.2006
Vydána:1.5.2006
Účinnost od:1.6.2006
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13286-48:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:143 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama