Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14471
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods
Třídicí znak:734215
Schválena:2.6.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2014
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14471:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:666 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama