Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal solar systems and components - Factory made systems - Part 2: Test methods
Třídicí znak:730302
Schválena:6.6.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1818 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama