Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0581
Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Insolation of buildings and outdoor areas - The method of assesment the values
Poznámka:Touto normou se nahrazují články 4.3.6 a 4.3.7 a příloha A ČSN 73 4301 z června 2004 (ostatní ustanovení uvedené normy zůstávají v platnosti).
Třídicí znak:730581
Schválena:26.8.2009
Vydána:1.9.2009
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.9.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:896 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama