Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1859
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Metal Chimneys - Test Methods
Třídicí znak:734204
Schválena:28.8.2001
Vydána:1.9.2001
Účinnost od:1.10.2001
Platnost ukončena:1.2.2010
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1859:2000, EN 1859/A1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:708 kB
Změny:*A1 3.07 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2007
Věstník:3/2007
Účinnost od:1.4.2007
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:104 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama