Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13384-2
Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 2: Společné komíny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance
Třídicí znak:734206
Schválena:18.8.2015
Vydána:1.10.2015
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1989 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama