Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12446
Komíny - Konstrukční díly - Prvky komínového pláště z betonu

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete outer wall elements
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 12446 ed. 2 (73 4207) z ledna 2012, která tuto normu zcela nahradí od 2013-04-01.
Třídicí znak:734207
Schválena:4.10.2004
Vydána:1.10.2004
Účinnost od:1.11.2004
Platnost ukončena:1.4.2013
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12446:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:310 kB
Změny:*Z1 1.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2012
Věstník:1/2012
Účinnost od:1.2.2012
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:30 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama