Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13381-4
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 4: Pasivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied passive protection to steel members
Třídicí znak:730858
Schválena:1.7.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.7.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1620 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama