Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12390-5
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

NOVÁ NORMA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
Třídicí znak:731302
Schválena:9.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:825 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama