Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13412
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of modulus of elasticity in compression
Třídicí znak:732131
Schválena:2.5.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.10.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13412:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:211 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama