Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 10916
Výpočet vlivu využití denního světla na potřebnou čistou a konečnou energii pro osvětlení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Calculation of the impact of daylight utilization on the net and final energy demand for lighting
Třídicí znak:730355
Schválena:3.1.2018
Vydána:1.2.2018
Účinnost od:1.3.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2076 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama