Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 29481-2
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework
Třídicí znak:730122
Schválena:16.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.12.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:84
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1494 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama