Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 16484-6
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing
Třídicí znak:738521
Schválena:6.8.2014
Vydána:1.9.2014
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.11.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:4
Orientační cena:2039 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3444 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama