Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14471+A1
Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods
Poznámka:S účinností od 2016-10-31 se nahrazuje ČSN EN 14471 (73 4215) z května 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:734215
Schválena:4.8.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.4.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:100
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1827 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama