Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire protection of buildings - Industrial buildings
Třídicí znak:730804
Schválena:23.9.2002
Vydána:1.10.2002
Účinnost od:1.11.2002
Platnost ukončena:1.3.2010
Počet stran:142
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1939 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama