Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13108-20
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Typové zkoušky

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Bituminous mixtures - Material specifications - Part 20: Type Testing
Třídicí znak:736140
Schválena:13.4.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2008
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13108-20:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:273 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama