Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 4231
Kamna - Individuálně stavěná kachlová kamna

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Stoves - Tiled stoves bulit to order
Třídicí znak:734231
Schválena:20.10.2006
Vydána:1.11.2006
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.1.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3090 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama