Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1998-2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Třídicí znak:730036
Schválena:13.4.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:150
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1998-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3059 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama