Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15254-7
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests - Non-loadbearing ceilings - Part 7: Metal sandwich panel construction
Třídicí znak:730855
Schválena:6.2.2019
Vydána:1.3.2019
Účinnost od:1.4.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:452 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama