Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12390-3
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimens
Třídicí znak:731302
Schválena:21.2.2020
Vydána:1.4.2020
Účinnost od:1.5.2020
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:388 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama