Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0546
Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing of thermal crossings of building elements and construction parts
Třídicí znak:730546
Schválena:12.6.1973
Účinnost od:1.9.1975
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:609 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama