Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16508
Dočasné stavební konstrukce - Konstrukce pro opláštění - Požadavky na provedení a obecný návrh

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Temporary works equipment - Encapsulation constructions - Performance requirements and general design
Třídicí znak:738129
Schválena:22.8.2016
Vydána:1.9.2016
Účinnost od:1.10.2016
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:313 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama