Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12354-6
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 6: Sound absorption in enclosed spaces
Třídicí znak:730512
Schválena:19.5.2004
Vydána:1.6.2004
Účinnost od:1.7.2004
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12354-6:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:302 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama