Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P 73 2404
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Concrete - Specification, performance, production and conformity - Additional information
Třídicí znak:732404
Schválena:2.12.2015
Vydána:1.1.2016
Účinnost od:1.2.2016
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:490 kB
Změny:*Z1 9.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2018
Věstník:9/2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:161 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama