Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 10 Zakládání staveb, navrhování


byly nalezeny 2 normy

ČSN P 73 1005
Inženýrskogeologický průzkum
Třídicí znak:731005
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 14475
Provádění speciálních geotechnických prací - Vyztužené zemní konstrukce
Třídicí znak:731045
Účinnost od:1.6.2006

 
 
Reklama