Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13384-2
Komíny - Metoda tepelného a hydraulického výpočtu - Část 2: Komíny pro odvod spalin od více spotřebičů (Společné komíny)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part : Chimneys serving more than one heating appliance
Třídicí znak:734206
Schválena:1.8.2003
Vydána:1.9.2003
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.6.2004
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13384-2:2003
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama